Vand

Installation for koldt og varmt brugsvand er udført med WIRSBO Q&E Combi Pex.

Rørene føres ofte fra tapsted over loftpladen, men de kan også føres direkte ud gennem væggen.