1. Montage af badekabiner

1.1 Forberedende arbejder:

Før badekabinerne ankommer til byggepladsen skal der på dækket, hvor kabinerne skal placeres, være opstreget samt indnivelleret bærelejer min. 80 x 80 x 10 mm. Antal fremgår af badekabinetegningerne.

Højden af understøtningen justeres ved at lægge pladeklip eller tilsvarende uforgængeligt materiale under bærelejerne, dimension 100 x 100 x t.
Placering af bærelejer for samtlige badekabinetyper er angivet i projektet. Såfremt opklodsning og understøtning ikke kan udføres – som angivet på tegningerne – skal ændret opklodsning altid aftales med MODULBAD.

Øvrig opklodsning skal altid udføres ved gulvelementets kant, således at understøtningen er placeret under lodretstående vægelement.
Korrekt placering og størrelse af udsparing i dækelement for badekabinens gulvafløb og afløbsinstallationer kontrolleres i henhold til projektmaterialet. På udvendigt hjørne ved dør vil der være to lodrette lodstreger samt kryds på bund for at montere badekabinen i lod/vage.

Ved indnivellering af understøtninger skal der tages hensyn til langtidssætningen af underlaget. Oplysninger vedr. dækelementers langtidsnedbøjning indhentes hos den aktuelle dækelementleverandør.

1.2 Løft:

På toppen af badekabinerne iskrues 4 stk. M16 øjebolte på de 4 specielt mærkede gennemgående M16 løftebolte. 

Badekabiner skal løftes med kæder i henhold til skema for løft af badekabiner. Dette angiver anhugningspunkter (M16-placeringer) samt kædelængder for hver badekabinetype i den aktuelle sag. Hvis badekabiner har forhøjede vægge, må disse badekabiner kun løftes med et løfteåg, som udlånes af MODULBAD. Der udføres en tegning for indstilling af åg til pågældende kabinetype. Løfteåget er justerbart i længderetningen ved brug af huller under RHS-vangen pr. 100 mm. I tværretningen er åget ligeledes justerbart pr. 100 mm ved brug af de forborede huller i det indre RHS-profil. Efter justeringen låses RHS-profilerne sammen med den medfølgende 16 mm låsebolt. 

Det er vigtigt, at de korte stropper er lodrette ved løft indenfor de ovenfor angivne muligheder. Det vil sige, der må kun være afvigelse fra lod på 50 mm.
Anhugning af løfteåg skal foretages med kæder/wirer forsynet med udligningstrekanter.

Udligningstrekanter, M16 øjer og kæder udlånes ikke af MODULBAD.

1.3 Plastemballage:

På badekabiner, hvor der ikke er forhøjede vægge eller ventilation, har MODULBAD udviklet et system med afpropning af boltehullerne, således at det ikke er nødvendigt at gennemhulle plastafdækningen for at iskrue 4 stk. M16 øjebolte på løfteboltene.

Man fjerner simpelthen en gul prop, hvorefter der er adgang til løftebolten, efter endt montage og fjernelse af øjeboltene sættes propperne i og plastafdækningen er atter tæt.

2. Kontrol

Før, under og efter kabinemontagen udfører montørerne kontrol på følgende punkter:

1. Dækelementernes overfladebeskaffenhed, hvor kabinerne skal placeres
(visuel kontrol).

2. Placering af udsparinger i dækelementer, hvor badekabinen skal placeres
(kontrolleres i henhold til godkendte tegninger og planer).

3. Opstregning samt nivellering af neoprenplader
(målkontrol).

4. Badekabinetype, samt korrekt placering af bolte til løft
(kontrolleres i henhold til planer).

5. Korrekt indstilling af løfteåg
(kontrolleres i henhold til tegning Dxxxx-01).

6. Korrekt placering af lejeplader under badekabinen, samt at der anvendes et uforgængeligt materiale til understøtning (uorganisk)
(kontrolleres i henhold til projektet).

7. Forsegling af plastfolie ved løftebolte, samt plastemballagens tilstand.
(visuel kontrol).

8. Før det øvrige gulv omkring badekabinerne lægges bør det kontrolleres at den enkelte kabine er monteret vandret, for derved at sikre korrekt fald på gulvet.