Vores ydelsesspecifikation er en beskrivelse af de produkter, som er inkluderet i den enkelte ordre. Her vises et eksempel på en skabelon for en ydelsesspecifikation.

Leverancen

Leverancen består af i alt <XX> stk. badekabiner
<XX> stk. type B1, med udvendige mål <XX> x <XX> m.
<XX> stk. type B2, med udvendige mål <XX> x <XX> m.

Der er max. <X> varianter
Indvendig rumhøjde er <X,X> m.
Ingen af badekabinerne har forhøjede vægge til lukning af hulrum mellem overkant kabine og underkant dæk.

 

Konstruktion

Gulv

Gulvelementet er en helstøbt, netarmeret jernbetonplade med 20 mm opkant langs alle kanter. Elementtykkelse er ca. 130 mm ved udvendige hjørner, 110 mm i indvendige hjørner med fald på min. 30 mm mod gulvafløb. Underside af element er plant afrettet. Afløbsskål og afløbsføring i bundelement må påregnes ført ud af bundelementet. Bundelement har 30 eller 40 mm Utherm concrete le (pir) isolering.

Loft

Loftelementet er et helstøbt, netarmeret element af let konstruktionsbeton. Elementtykkelse 55 mm. Indvendig flade er malerbehandlet med glasfilt og hvid plastmaling. Udvendig flade er plant afrettet.

Vægge

Vægge er helstøbte, netarmerede elementer af let konstruktionsbeton. Elementtykkelse er 55 mm ekskl. indvendig flisebeklædning. Installationer for el og brugsvand er indstøbt. Synlig yderside iflg. BO 23 i henhold til bips A 24.

Udvendige vægge skal fuldspartles på byggeplads af anden entreprenør uden for vor entreprise. Ved samling med andre byggematerialer skal vægge og elementsamlinger afrenses og elementsamlinger armeres med væv på byggeplads af anden entreprenør.

Samling

Bund, top og vægelementer er limet og sammenboltet med gennemgående stålbolte fra top til bund (to bolte pr. vægelement). Bundplade og bund af vægelementer er forsynet med fer/not-system. Lodrette elementsamlinger samt topplade samles med skrå fer/not-system.

Vandtætning

Udføres i henhold til SBi 252, normal belastningsklasse.

Elementsamling imellem væg og gulv, imellem vægge i bruseområde, samt omkring rist ved gulvafløb, er vandtætnet. Som ekstra sikkerhed er gulvet i bruseområdet tætnet. Ved kabiner uden naturlig afgrænsning, er bruseområdet defineret som et passende område ved bruseblandingsbatteri og brusestang.

Lodrette flisefuger i hjørner, samt vandrette fuger mellem gulv/vægfliser fuges med sanitærsilikone.

Farve efter aftale.

Brandforhold

Overflader på gulv, vægge og loft er klasse I. Vægge er EI 30 A2-s1, d0.

Lyd

Kabinen monteres på neoprengummiskiver, og BR 18 krav til trinlyd kan overholdes, såfremt samlingsdetaljerne med øvrige vægge, gulve og lofter udformes, så de ikke er lydtransmitterende. Disse samlinger er uden for MODULBADs ansvar.

Vægge dæmper ca. 36 dB for luftlyd.

Normer og anvisninger

Kabinen udføres i overensstemmelse med bygningsreglementet.
By og Byg Anvisning 252.

VA – godkendelser.

Installations-bekendtgørelsen DS/HD60364. 

Trykstyrker

Gulv:                  30 MN/m2
Loft/vægge:      12 MN/m2

Emballage

Kabinerne emballeres på toppen med krympeplast og spændebånd. Dørhul lukkes med vandfast plade og sikres med lås.

Nederste 20 cm plade kan fjernes ved montage for indnivellering.

Nedtagning og bortskaffelse af dørplader og krympeplasten er uden for vor entreprise.

Kvalitet

Badekabiner fra MODULBAD produceres under kvalitetskontrol. Kvalitetssikringsskema udarbejdes til leverancen.

 

Udstyrsspecifikation

Gulvbelægning

Klinker på gulv – type/størrelse/modulmål
Sokkelklinke er ca. 100 mm som gulvklinke.

Vægbeklædning

Vægfliser er ført til loft i brusenichen- type/størrelse/modulmål
Øvrige vægge er beklædt med filt og malet.

Døre

Døre og karme er ikke indeholdt i tilbuddet.

El

x stk. loftspots med LED 5-50W GU10 830 36D/230V lyskilder. 1 stk. stikkontakt med jord placeret ved vask og 2 stk. ved vaskemaskine og tørretumbler.

Udvendig dåse for afbryder ved dør. Rør og dåser er indstøbt i elementerne, og fuldt funktionsklar installation er udført.

Ekstern tilslutning foretages i udvendig dåse ved dør.

Afløb

I gulvelement er indstøbt enten

 • et stk. linje/hjørneafløb, fabrikat Unidrain i bruseniche med vandlås
 • et stk. gulvafløb, fabrikat Blücher 15 x 15 cm i bruseniche med vandlås
 • et stk. linjeafløb, fabrikat Blücher Art Deco.

Vaskemaskine, håndvask, gulvafløb og WC-afløb er ført til skakt og afsluttet med spidsender. Afløbsrør udføres i fuldsvejset PEH rør.

Ventilation

Hvid anemostat, type URH Ø-100, monteret i væg mod skakt. Eller i loft med rør og bøjning ført til skakt.

Varme

Vandbaseret gulvvarme, udført i 15 mm Pex rør indstøbt i gulv og afsluttet i skakt.
Regulering udføres med Danfoss FH-CWD BasicPlus Rumtermostat med display, RA-N 15 fremløbsventil, BasicPlus Gulvsensor og TWA-A termoaktuator for at opfylde DS469.

Vand

Installation for varmt og koldt brugsvand er udført med 15 mm PEX rør, monteret i forerør, fabrikat Wavin. Rørene isoleres og føres fra tapstederne over loftplade til installationsskakt og er tilsluttet plast fordelerrør, som kun er midlertidigt fastgjort. Vaskemaskine har egen tilslutning.

Trykprøvning af vand, varme og cisterne

Installationen er trykprøvet fra fabrik med 0,5 bars lufttryk i min. 5 minutter, og alle synlige samlinger er afprøvet med lækagesporing.

Cisterne tæthedstestes og håndvask og gulvafløb gennemskylles på fabrikken.
Installationen skal trykprøves på byggepladsen med vand i det færdige anlæg. Dette er uden for MODULBADs ansvar.

Kloset

 • Hvidt hængekloset, fabrikat Ifö Cera
 • Hårdt sæde fabrikat Pressalit Seat med soft close og lift-off
 • Skjult cisterne, fabrikat Geberit, med 3 og 6 l skyl
 • Geberit betjeningsplade, hvid Sigma

Håndvask og bordplade

Fabrikat XX. Støbt bordplade og vask i et – passende til et 60 cm skab.

Skabe

Fabrikat XX 60 cm med hvid foliefront på skuffer eller låger.

Håndvask

Fabrikat XX hvid boltemonteret vask.

Blandingsbatterier og brusersæt

 • Håndvaskbatteri, fabrikat Grohe Eurosmart glat krop
 • Pop-up bundventil fork.
 • Termostatbatteri, fabrikat Grohterm 800
 • Brusesæt, fabrikat Grohe Tempesta Classic III brusesæt


Udstyr

 • 1 stk. toiletpapirholder, fabrikat Pressalit seats.
 • 4 stk. håndklædekroge, fabrikat Pressalit seats.
 • 1 stk. opklæbet spejl over vask, bordpladebredde x 1100 mm.
 • Evt. 1 stk. bruseforhængsstang
 • Evt. 1 stk. 8 mm hærdet glasvæg ved bruseniche, mål.

 

Generelt

Øvrige ydelser i henhold til MODULBAD Standard.

MODULBAD forbeholder sig ret til at foretage mindre konstruktive ændringer for at optimere badekabinerne, dog altid efter aftale herom.