Elementer til badekabinerne

 • Bundelementet støbes i C30 beton, i form opbygget ud fra Projektteknikers tegning.
 • Gulvfladens fald/faldlinjer udføres i formen, i støbekrydsfinéren. Dermed sikres det, at alle gulve får det samme/korrekte fald på minimum 30 mm fra dørbund til gulvafløb.
 • Bundelementet er udvendigt 130 mm og indeholder gulvafløb, afløbsføring, gulvvarmeslanger, stål/bøjler og diverse armering i henhold til MODULBADs armeringsprincipper. Afløbsskål og afløbsføring må påregnes at være udragende af bundelementets underside.
 • Bundelementet støbes med 20 mm opkant, som har fer-system. Dette for at udføre en ”låst” element-samling med vægge, som har tilsvarende not i bund af elementet.

 • Loftplade og vægelementer støbes i let konstruktionsbeton, med standard elementtykkelse på 55 mm. De støbes i forme opbygget ud fra Projektteknikers tegninger.
 • Vægelementer indeholder indstøbt el, dåser for vand, udsparinger, inserts for toilet, afløbsføring fra håndvask samt stål, bøjler og diverse armering i henhold til MODULBADs armeringsprincipper.
 • Det er muligt at indstøbe udvendigt el, dåser for vand samt afløb for håndvask på selve badekabinen. Ligeledes er det muligt at udføre op til 2 vægelementer i øget tykkelse på 80 mm. Eventuelt forhøjet mod loft/overliggende dæk.
 • De lodrette samlinger mellem letbetonvæggene har ligeledes skrå side/udsparing, som passer sammen og ”låser” elementerne.

 • For at udføre en ”låst” element-samling udføres loftplade med udsparing, som passer til skrå top af vægelementer.
 • Loftpladen monteres til sidst, ovenpå alle væggene. Loftpladen indeholder el, udsparinger for spot samt stål, bøjler og diverse armering i henhold til MODULBADs armeringsprincipper.

Samling af elementer til badekabinen

 • Bundelement, vægelementer og loftplade samles med lim og karmskruer, så alle fer-not og øvrige element-samlinger er ”låst”.
 • Alle elementer er sammenboltet med gennemgående M12 og M16 stålbolte.  4 stk. M16 stålbolte er beregnet for montageløft.