Samling af kabine

Bund-, top- og vægelementer er limet og sammenboltet med gennemgående stålbolte fra top til bund (minimum to bolte pr. vægelement). De lodrette elementsamlinger og toppen samles med skrå fer/not-system. Bund- og vægelementer er limet og sammenboltet med bolt i muffe på pindbolt.

M16 pindbolte, som findes i oversiden af loftet, er beregnet for montageløft af badekabinen.

Loftpladen har ligeledes en reces, hvori de fastlimes med væggene og boltes sammen med løfte- /samlebolte.

Lodrette elementer samles med bolte/inserts og udstøbt fugelås.

Bund- og vægelementer, som er forsynet med fer/not-system, limes og sammenboltes med bolt i inserts.

Afstand til yderligere konstruktioner

Vi anbefaler ca. 20 mm. Dette gælder både til andre vægge  og overkant kabine mod dæk.