Elementsamlinger mellem gulv og væg smøres med cementbaseret smøremembran.

I bruseområderne væg-væg og gulv-væg forsejles yderligere med et bånd. Gulvet omkring vanddåser og ved de lodrette hjørner i bruseområdet smøres også med smøremembran.

1        Gulvklinker
1.1     Fleksibel klæber
2        Vægfliser
3        Fleksibel mørtelfuge
4        Højelastisk fuge
4.1     Bagstop for højelastisk fuge
7        Cementbaseret smøremembran
7.3     Elastisk armeringsbånd i vådrumszone
8        Akrylfuge