Konstruktion

Gulv

Gulvelementet er en helstøbt, dobbelt krydsarmeret jernbetonplade. Der er 20 mm opkant under alle vægge. (Se detalje 1 og 2 lodrette snit).

Detalje1_ModulBad Detalje2_ModulBad

Gulvtykkelser

Som standard er gulvtykkelsen i ikke bærende badeværelser 90 mm langs vægge, faldende til 70 mm ved gulvafløb. (Se detalje 1). Gulvtykkelsen kan forøges, hvis der ønskes yderligere fald (eller opkant ved dør). Se detaljer 3, 4, 5 og 6 vedrørende løsning i ved dørbundstykke.

Gulvtykkelsen for bærende badeværelser er typisk 180 mm bl.a. på grund af lyd og brandkrav og for at afløb er helt indstøbt. (Se detalje 2). Tykkelser er ekskl. gulvbelægning. Undersiden af elementet er plant afrettet.

Detalje3_ModulBad Detalje4_ModulBad

Detalje5_ModulBad Detalje6_ModulBad

Gulvet er støbt i en moderat beton 30 MPa og overholder kravene i DS/EN 206-1 og DS 2426 samt DS/EN 206-1/Al, som er sammenskrevet i DSI/INF 158, til fugttæt beton. Gulvet opfylder kravene til passiv miljøklasse.

Vægge

Vægge er helstøbte, krydsarmerede vægelementer, støbt i let konstruktionsbeton eller beton og overholder kravene i DS/EN 14992.

Vægtykkelser

  • 55 mm anvendes til ikke bærende badeværelser uden særlige lyd og brandkrav
  • 80 mm anvendes til ikke bærende badeværelser ved skærpet lyd og brandkrav
  • 120 mm anvendes til bærende badeværelser uden særlige styrke, lyd og brand krav
  • 150 – 250 mm betonvægge anvendes til bærende badeværelser med skærpet krav til styrke, lyd og brandkrav.

Rør for el og brugsvand er indstøbt. Udvendige ikke synlige flader er plant afrettet. Synlige flader er glittede og opfylder kravene til bips A24 BO 23.

Loft og bund

Loft- og bundplade er helstøbte krydsarmerede plader i let konstruktionsbeton eller beton og overholder kravene i DS/EN 13369.

Elementtykkelsen er 55 mm. Indvendig flade er støbt mod form-overflade iht. bips A24 BO 22. Udvendig overflade er plant afrettet. Loftet kan følge en evt. skrå tagflade.

Loftet i selvbærende badeværelser kan udelades og erstattes af et nedhængt gipsloft, således at installationer placeret over gipsloftet let kan inspiceres. Dette gipsloft monteres på byggepladsen af anden entreprenør og er uden for vores entreprise.

Loft- og vægelementer er certificeret i henhold til gældende standarder og offentlige krav og dermed underkastet CRH Concretes kvalitetsstyring og kvalitetskontrol, dokumenteret ved akrediteret produktcertificering i henhold til gældende standarder jf. certifikat.